Határtalanul! 2023

Határtalanul! 2022

„KIRÁLYOK ÉS FEJEDELMEK ÚTJÁN ERDÉLYBEN”

2023. május 08-12.

A Határtalanul program keretében idén 28 tanuló és 3 kísérő tanár vett részt az iskolánkban már régóta hagyománnyá vált erdélyi utazáson. A diákok előre tanulmányozták az egyes helyszínek történelmi múltját és fontosabb nevezetességeit.

Május 8-án 6:30-kor indult a buszunk. Már az első percekben biztosan látszott: ebben az öt napban nagyon együtt lesz a hetedikes és nyolcadikos gyerekekből álló társaság, erdélyi utunk a jó hangulatú közös élményekről fog szólni.

Az első határon túli nevezetességet Aradon néztük meg. Zala György Szabadság-szobor című alkotásának keletkezéséről és üzenetéről nagyon alapos és a gyerekek számára is jól érthető előadást hallottunk Gábor Hunor honismereti vezetőtől.

Innen a máriaradnai kegytemplomhoz vezetett az utunk. A ferences rendi búcsújáró templom a történelmi Magyarország egyik legfontosabb Mária-kegyhelye. A kéttornyú, barokk stílusú épület sokak szerint régi idők óta csodák helyszíne. A táj festői szépsége ugyanúgy nagy hatással volt a gyerekekre, mint a templomépület és a hozzá kötődő történelmi emlékekről hallott beszámoló.

Ezután Solymos várromjához kaptattunk fel. A fölfelé vezető út nem bizonyult könnyű sétának, de ez senkinek nem szegte a kedvét, örömmel vettük az akadályt. Érdekes összefoglalót hallottunk a tatárjárás után épült vár történetéről és a különböző történelmi korszakokban betöltött szerepéről.

A következő állomásunk Marosillye volt, itt Bethlen Gábor szülőházát kerestük fel. A gyerekek játékos, rendhagyó történelemórán ismerték meg Bethlen Gábor korát, az Erdélyt felvirágoztató fejedelem életművét és az épület történetét. Az emeletes, alsó szintjén lőrésekkel védelmezett, felül reneszánsz ikerablakokkal ellátott épület tipikus képviselője a 16. századi főnemesi szállásoknak. A Bethlen-ház egyike azon dél-erdélyi műemlék épületeknek, amelyeket Böjte Csaba ferences szerzetes Szent Ferenc Alapítványa mentett meg.

A meglehetősen fárasztó, de igen jó hangulatú nap vége felé örömmel érkeztünk meg harói szállásunkra. A szobák elosztása okozott ugyan némi fejtörést, de végül is közmegegyezéssel sikerült megtalálni a megoldást.

Másnap reggel elindultunk következő úti célunk, Demsus felé. A valamikori római templomot az eredeti köveket felhasználva építhették újjá. Az épület magával ragadóan titokzatos – nem csoda, hogy mind az építéséről, mind a korai szerepéről különböző elméletek születtek. Ma ortodox templomként funkcionál.

A demsusi templom sejtelmes hangulatát éreztük még akkor is, amikor visszamentünk a buszunkhoz, hogy célba vegyük a következő állomást, Őraljaboldogfalvát.

Itt a Hátszegi-medence egyik kiemelkedő jelentőségű, 13. századi református templomát látogattuk meg. Mindannyiunk figyelmét lekötötték a hajó és a szentély falfelületén épségben megmaradt középkori freskók.

Innen Vajdahunyadra utaztunk, hogy bejárjuk a város legnagyobb nevezetességét, a Mikszáth Kálmán által a „várak királyának” nevezett várat. A gyerekek már az építményhez vezető fahídon felidézhették az előzetes felkészülés során szerzett ismereteiket, amikor honismereti vezetőnk a vár építéséről és későbbi történetéről mesélt nekik. Érdeklődésük mindvégig kitartott: a várkútról, a lovagteremről, a várkápolnáról, a Mátyás-loggiáról, a Kapisztrán-toronyról és az építmény többi részéről szóló ismertetések egyaránt lekötötték a figyelmüket.

Miután bejártuk a várat, rövid pihenőt tartottunk; ezt az időt mindenki szabadon használhatta fel. Nemcsak nekünk volt jó napunk, a büfések sem találhattak okot panaszra.

A nap igazi erőpróbája csak ezután várt ránk: megmásztuk „magos Déva várát”. A falmaradványok között több tanuló is fel tudta idézni Kőmíves Kelemenné balladáját.

A dévai vár megmászása után újabb érdekes program várt ránk: felkerestük a Böjte Csaba ferences szerzetes nevével fémjelzett Dévai Szent Ferenc Alapítványt. Az egyik itt élő diáklány élményszerűen, nagyon részletesen mesélt az itteni életükről és az alapítvány által biztosított lehetőségeikről, céljaikról. Átadtuk az alapítványnak szánt adományainkat.

A harmadik napon a reggeli indulás előtt bepakoltuk a csomagjainkat a buszba, hogy a nap utolsó programpontja után már új szállásunkra mehessünk.

Először a feredőgyógyi vízeséshez utaztunk. Megcsodáltuk a lenyűgöző természeti jelenséget, majd megkerestük a régi római fürdőt.

Bár előzetes terveinkben szerepelt, a sűrű programok között Magyarigenre sajnos nem maradt időnk. A honismereti vezetővel azért persze beszélgettünk az 1848 októberében kivégzett magyar áldozatokról és az emlékükre emelt kopjafáról.

A következő állomásunk így Gyulafehérvár, az Erdélyi Fejedelemség hajdani fővárosa volt. Megtekintettük a fejedelmi palota épületét, a püspöki palotát és a 13. században épült, egykori püspöki, ma érseki székesegyházat. Itt láthatók a Hunyadiak síremlékei, Márton Áron püspök sírja, Izabella királyné és János Zsigmond fejedelem gazdagon díszített kőszarkofágjai, az altemplomában pedig az erdélyi történelem nagyjai nyugszanak.

Ezután Nagyenyedre vezetett az utunk. Megtekintettük a vártemplomot kívülről, amelynek tornya a 13. század első felében épült, és eredetileg a vár őrtornya is volt. Ellátogattunk a Bethlen Gábor nevét viselő Nagyenyedi Református Kollégiumba. A honismereti vezető szemléletesen beszélt a kollégium történetéről, külön is kiemelve Apafi Mihály, Bethlen Gábor és Kőrösi Csoma Sándor szerepét. A kollégium udvarán felidéztük Jókai Mór A nagyenyedi két fűzfa című elbeszélését.

A következő állomásunk a Székelykő és az Ordaskő sziklavonulatának szűk völgyében fekvő Torockó volt. Sétáltunk a faluban, ismerkedtünk annak történetével, megcsodáltuk fehérre meszelt házait. Meglátogattuk a Néprajzi Múzeumot, itt megtekintettük a festett bútorokat, a helyi vasművesség és a népviselet jellegzetes tárgyait.

Ezután Torockószentgyörgy határában a várromhoz kirándultunk. A tájkép és a környék hangulata mindenkit magával ragadott.

Első szállásunk is nagyon barátságos volt, de a magyarfenesi Csáni Panzió minden várakozásunkat felülmúlta. Amivel ott találkoztunk, az a vendéglátás magasiskolája. A tökéletes vacsora és a rendkívül szívélyes kiszolgálás egyöntetű sikert aratott.

A következő napon, a pazar reggeli után, először Erdély fővárosába, Kolozsvárra utaztunk. A városnéző séta során felkerestük a város legfontosabb nevezetességeit. Megnéztük a gótikus stílusú Szent Mihály-templomot, Mátyás király szobrát és szülőházát, a Mátyás király utcában ellátogattunk Bocskai István szülőházához, és megtekintettük a Farkas utcai református templomot. Szabad programra is maradt időnk, a megbeszélt találkozó időpontját mindenki pontosan betartotta.

Innen Erdély egyik leghíresebb turisztikai központjához, a tordai sóbányához mentünk. A sóbányászat története, a régi eszközök (különösen a lovak által húzott csigaszerkezet), a bányató, a Rudolf bányában kialakított játszótér igazán emlékezetessé tette a gyerekek számára ezt a kirándulást.

A tordai sóbánya utáni állomásunk a rendkívüli szépségű Tordai-hasadék volt. A könnyen teljesíthető túraútvonalat nagyon jó hangulatban jártuk végig.

Jókai Mór így írt erről a csodálatos természeti jelenségről Egy az Isten című regényében: „A tordai hasadék a vulkáni alkotás egyik legbámulatosabb remeke; itt egy hegylánc tetejétől a talapjáig kettérepedve. A két átelleni meredek fal kiálló sziklái és mélyedései még most is egymásba illenek, a háromezer lépésnyi sziklafolyosó hajlásai, megtörései mindenütt egyenközűek maradnak, csak imitt-amott mutat tágabb öblöket, hol a sziklaőrlő idő görgeteg kőzuhanyokká porlasztotta a bércfalat; míg egyes sziklatornyok, mint a gót építészet pillérei állnak el a falaktól, amiknek ormozata ma is a münsterek cifra, fantasztikus párkányzatát mímeli.”

Az utolsó nap látnivalói közül a körösfői református templomot kerestük fel először. A mennyezet, a karzat, a szószékkorona és különösen a Rákóczi-szőnyeg történetéről szóló előadást végig érdeklődve hallgatták a tanulók.

Körösfőről ötnapos programunk utolsó célpontjára, Nagyváradra buszoztunk. A hátralévő néhány órába sok minden belefért: előadást hallottunk Szent László király szobráról, sétáltunk a belvárosban, megnéztük a Szigligeti Színház épületét a Bémer téren, érintettük a Szent László teret, a Fekete Sas Palotát, elidőztünk a Holnaposok szoborcsoportja előtt, és kellemes sétát tettünk a Körös-parton.

Nagyvárad után már csak a hazaút volt hátra. A buszon kissé fáradtan, de annál lelkesebben idéztük fel a felejthetetlen öt nap legemlékezetesebb pillanatait.

Megvalósult a Magyar Kormány Támogatásával
Bethlen Gábor Alap

Határtalanul! 2022

Határtalanul! 2022

“SZÉKELYFÖLD KINCSEI – TÚRA A SÓVIDÉKEN”

2022. április 25-29.

Az idei tanévben ötödik alkalommal utazhattak hetedikes diákjaink Erdélybe a Határtalanul! program keretében. Huszonegy tanuló három kísérő tanár irányításával túrázott Székelyföldön. Az utazás előtt az előkészítő foglalkozáson a diákok már megismerkedtek Erdély történelemi múltjával, a trianoni békeszerződés következményeivel, Erdély nevezetességeivel, Székelyföld sóbányászatának hagyományaival, az erdélyi írók és költők soraival.

Az utazásra a gyerekek izgatottan készülődtek, sokan most jártak először Erdélyben. Kora reggel indultunk, a hosszú út fáradalmai ellenére nagyon jó hangulatban telt az utazás. A csapat az első perctől fogva egységet alkotott, illetve új barátságok is szövődtek.

A határ átlépése után először Király-hágon, Erdély kapujában álltunk meg, a gyerekeknek nagy élményt jelentett a hegyek-völgyek közötti út. 

Utunk következő állomása Körösfő volt, ahol megnéztük a 4 fiatornyos, zsindelytetős, festett, fakazettás mennyezetű, belső falfreskókkal és kalotaszegi szőttes díszítésekkel is büszkélkedő református templomot.

A templom megtekintése után megérkeztünk Farkaslakára, ahol nagyszerű vendéglátásban volt részünk. A szállás kellemes, a vendéglátók barátságosak, az erdélyi ételek pedig fantasztikusak voltak.

Második napon Szejkefürdőre látogattunk, Orbán Balázs sírjához, melyhez székelykapuk során át gyalogoltunk fel a hegyoldalba. Innen átsétálunk az Orbán Balázs Emlékközpontba, ahol interaktív kiállítást tekinthettünk meg az életéről, majd a Mini Erdély Parkba látogattunk el. Megtekintettük Erdély legújabb látványosságát, ahol szó szerint bejárhattuk Erdélyt. A látogatás egy szép sétát jelentett a szejkefürdői hegyoldalban, az Erdély térképét megformázó területen, ahol a valós pontokon láthattuk a legfőbb nevezetességek élethű reprodukcióit. Majd délben traktor vontatta, fedett szekereken utaztunk Szentegyházáról a Madarasi-Hargitára. A traktorokról leszállva kb. másfél óra gyaloglás várt ránk a Madarasi-Hargita tetejére, ahonnan beláttuk egész Székelyföldet. 

A székelyek szent hegyét, a Hargita tetejét kopjafák, magyar nemzeti szalagok, a zarándokok által ácsolt keresztek százai díszítik, megható feliratokkal, áldásokkal. Itt egy rendhagyó órát tartottunk, énekléssel fűszerezve. A hegyről lejövet megtekintettük Székelyudvarhelyt. Este értünk a szállásunkra, ahol nagyon finom vacsora várt ránk.

A harmadik napon Székelyvarságra látogattunk, elsétáltunk a Csorgókő vízeséshez és a Jézus kútjához. Nem sokat kellett innen gyalogolnunk, hogy a kultikus varsági kocsmához, a Parlamenthez érkezzünk. Itt megtekintettük egy hagyományos eszközökkel dolgozó zsindelykészítő munkáját. A Parlamentnél lehetőségünk volt szabadtéri falatozásra is. Falusi ízekkel, rendkívül gazdag, házi-finomságokkal megrakott asztalokról lakmározhattunk. Visszafelé megnéztünk egy kicsi vízimalmot és a benne rejlő múzeumot. 

A tanyasi világból kiérve Székelyudvarhelyre látogattunk, megnéztük Orbán Balázs síremlékét, a turulmadaras millenniumi emlékművet és a szoborparkot.

Este meleg vacsorával vártak bennünket szállásadóink. Vacsora után táncos-zenés mulatságon vettünk részt a Boróka néptáncegyüttes jóvoltából.

A negyedik napot a Sóvidéken töltöttük és megismerkedtünk a só különleges előfordulási formáival. Szovátán Európa legnagyobb heliotermikus tava, a különleges, sós Medve-tó körül tettünk egy sétát. A tanösvényen lehetőségünk nyílt megvizsgálni a Mogyorós-, Vörös-, illetve Zöld tavakat.

Majd megnéztük Parajdon a sóbányát, 80-100 méter mélységbe ereszkedtünk le egy nagy sótömbbe, ahol templom, múzeum, játszótér található. A Sószorosban sétáltunk, ahol a só különleges formáival ismerkedünk meg, mint például a felszínen kialakult barázdák, a sókarok, valamint borsós felszínű só karfiolok.

A Sóbánya megtekintése után Korondra utaztunk. Meglátogattunk egy hagyományos módon dolgozó sóvágó műhelyt is, ahol megismerhettük a parajdi só felhasználásának módjait, megnézhettük, hogyan készül egy sólámpa, és lehetőségünk volt vásárolni igazi parajdi sóból készült termékeket. A központba érve látogatást tettünk egy nagy múltú fazekas családnál, ahol megcsodáltuk a korondi fazekasság gyönyörű termékeit.

Végül, de nem utolsó sorban, egy nagyon különleges és egyedülálló mesterséget néztünk meg: a taplászatot. Ez a ritka tevékenység úgymond Korondikumnak számít, ugyanis máshol már nem művelik. A gondosan kiválasztott taplógombából a mesterek kezei alatt csodálatos táskák, kalapok és egyéb kiegészítők készültek.

Az ötödik napon elérkezett a bepakolás és a búcsúzás ideje. Fájó szívvel köszöntünk el szállásadóinktól. 

Hazafelé Fehéregyházán koszorút helyeztünk el Ispánkútnál, Petőfi Sándor feltételezett elestének helyszínén, mely közvetlenül az országút mellett található.

Ellátogattunk a Haller Louise grófnő által 1897-ben alapított kis fehéregyházi Petőfi-múzeumba, ahol érdekes helyi előadásban és tárlatvezetésben volt részünk.

Majd Segesvárra érkeztünk, ahol városnézés következett a várhegyen, Segesvár várfalakkal és bástyákkal körülölelt történelmi központjában, amely 1999 óta világörökségi oltalom alatt áll. Az óratornyot sem hagytuk ki természetesen, mely a város jelképe és egyik legismertebb műemlék. A város központjában napjainkig fennmaradtak a középkori szász építészet műemlékei. Megtekintettük Petőfi Sándor szobrát a Szent József római katolikus templom és a Csizmadia bástyák közötti kis parkban. Megismerkedtünk az erdélyi szászok világával is.

Segesvár megtekintése után hazautaztunk, sok szép élménnyel a tarsolyunkban. 

Az értékelő óra megtartása 2022. június 9-én volt az iskolában, amikor egy prezentáció keretében felidézték a gyerekek a kirándulás alatt megszerzett ismereteiket.

Megvalósult a magyar kormány támogatásával
Megvalósult a magyar kormány támogatásával

Jótékonysági Est 2016

2016 február 19-én, pénteken délután 18 órakor került sor iskolánk másodszor megszervezett nagyszabású Jótékonysági Estjére, melyre meghívtuk kerületünk vezetőit, vállalkozókat, üzletembereket, szülőket, régi tanítványokat és a kerületi / környékbeli társadalmi szervek vezetőit, képviselőit. A rendezvény célja, hogy az összegyűjtött adományokkal támogassuk, színesítsük, változatosabbá tegyük az iskola szabadidős programjait, a tanulókat olyan újabb különleges élményhez juttassuk, mint a közeli „Határtalanul!” Program keretében a májusi erdélyi kirándulás.

         A közel másfél órás műsor vezetését Kovács Dávid, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt szakmai vezetője vállalta magára. Az iskola 2.a osztályos növendékei mellett fellépett a Vanmocselló cselló-duó; Erdélyi Csilla énekesnő, Palásthy Kata fitness Európa-bajnok,valamint Tarczali Dorina középiskolai tanuló szavalt. A műsorban énekelt iskolánk egykori szociálpedagógus tanára, Szűcs József is. Befejezésül pedig Bánhidi Petra táncosai kápráztatták el a nézőközönséget. Az est fogadással ért véget, ahol a fellépő művészek, a meghívott vendégek, a nézőközönség a tantestület által készített finomságokat fogyaszthatták el jóízű eszmecsere közben.

         A fárasztó előkészületek, a nagyon tartalmas és színvonalas gálaműsor után, jó hangulatban zártuk az estét.

A PromontorTv összefoglalóját az alábbi linkre kattintva tekinthetik meg:

szerkesztés alatt

 

Mikulás ünnepség 2015

December 4-én iskolánk 3. és 4. osztályos tanulói közül sokan ellátogattak az évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő Mikulás ünnepségre, amit az Iparos Egylet szervez. Marcsi néni és Viki néni kíséretével egy nagyon jó hangulatú, vidám, ajándékokban gazdag délután töltöttek el a gyerekek. Köszönjük a meghívást! Az eseményről az Egylet sok képet készített, melyeket itt meg is tekinthetnek:

Határtalanul Erdélyben

Határtalanul! program 2018-Erdélyi kirándulás

 

 

Előkészítő óra

A felkészítő órára a gyerekek ismereteket szereztek az adott tájegységekről, az odakapcsolódó történelmi, irodalmi eseményekről, tényekről. A foglalkozás során a felkészítő tanárok az ismereteket diavetítéssel közvetítették, majd a tanulók kooperatív tanulástechnika alkalmazásával sajátították el.

A vetélkedőn az utazáson résztvevő tanulók játékos, rejtvényes feladatlapot oldottak meg csoportmunkában. Előre megadott téma alapján, gyűjtőmunkát követően diavetítést készítettek a csoportok, majd bemutatták azt társaiknak. A vetélkedő végén táncházat tartottunk, néhány néptáncos alaplépést tanulhattak a diákok. A rejtvényfüzetet, amely az Erdélyről szóló ismereteket tartalmazta, kiosztottuk az utazáshoz.

Tanulmányi kirándulás

  1. nap

Nagyvárad

Ady-múzeum

Ady Endre életének főbb állomásait ismertette a múzeumigazgató, kiemelten a múzeum főbb kiállított eszközeihez kapcsolódóan. A gyerekek irodalmi tudásának felelevenítése után előre készített Ady idézettel alapoztuk meg a közös utazás kulturális hangulatát, mely a hazautazás utáni bemutató óra jelmondatává vált: „Vallom és hirdetem, hogy nincs értékesebb, hatalmasabb és szebb mint az élet.”

Kolozsvár, Marosvásárhely, Zetelaka

Kolozsváron megtekintettük Mátyás király szülőházát. Marosvásárhelyen jártunk a Teleki könyvtárban.

A diákok számára is nosztalgiaként hatott a Mátyás-mesék felelevenítése.

Ezt követően Marosvásárhely látványosságait tekintettük meg, kiemelten a Teleki könyvtárat.

Zetelaka

Szálláshely

A szálláshely elfoglalása után rövid beszélgetőkör közben fejtették ki a tanulók, hogy kinek mi tetszett a legjobban a nap folyamán, mi az amin a legjobban meglepődött, és mi az ami új információ volt a számára.

  1. nap

Parajd

Sóbánya és sószoros

A történelem során rengeteg híres és fontos személy szállt meg Parajdon, hogy a sóbánya jótékony levegőjét használja gyógyulásához. Ezen történelmi személyek átbeszélése újabb kapcsolódási pontot adott Magyarországhoz, hisz rengeteg vendég magyar származású volt. Mi is megnéztük a sóbányát.

Korond, Szováta

Korond: Székelykapuk, Szováta: Medve-tó

Korondon látogatást tettünk Páll Antal kerámiaműhelyében, ahol a diákok tapasztalatokat gyűjthettek az írókázással kapcsolatosan. Így ezzel is közelebb kerültek az erdélyi kultúrához és népszokásokhoz. A Medve-tó partján az érdekes földrajzi és biológiai adottságokat figyelhették meg a diákok.

Zetelaka

Szálláshely

Az est folyamán felkészültünk a következő napi programra: a farkaslakai Tamási Áron Általános Iskola meglátogatására. Összekészítettük az adományokat: tankönyveket, szépirodalmi könyveket, sportfelszerelést és taneszközöket. Megbeszéltük, hogy hogyan mutassák be a tanulók iskolájukat.

  1. nap

Farkaslaka

Általános iskola

Megismerkedtünk a fogadó iskolával, meghallgattuk az intézményvezető-helyettes ismertetőjét. Betekintést nyerhettünk a hetedik osztályosok életébe. Egy közös ismerkedős, játékos délelőttöt töltöttünk együtt. A tanulókkal való barátkozás során diákjaink megismerkedhettek az erdélyi iskolai szokásokkal és a diákok által használt érdekes kifejezésekkel.

Farkaslaka

Tamási Áron emlékhely

Meglátogattuk az erdélyi diákok kíséretében Tamási Áron szülőházát, ahol Tamási Áron életútját ismertette az ő leszármazottja. Bemutatta műveit, melyek az irodalmi tanulmányokhoz kapcsolódnak. Ezután a magyar diákok az erdélyi diákok részvételével megemlékezést tartottak az emlékműnél, ahol koszorút helyeztek el rövid verses műsor keretén belül.

Zetelaka

Szálláshely

A fárasztó napok után csoport munkában elevenítettük fel a gyerekek számára legizgalmasabb és legérdekesebb élményeket. Verses dalszöveggel írták le a diákok az elmúlt napok történéseit, mely lazább és könnyedebb hangulatot biztosított az est további részére.

  1. nap

Gyulafehérvár

Vár

Gyulafehérvári várban a történelmi ismereteken kívül látványos őrségváltás résztvevői lehettünk. Olyan érdekességekről hallhattak a gyerekek, amelyek a mai történelemkönyvekben nem szerepelnek. Így Gyulafehérváron megnéztük a Hunyadi család és Izabella királyné és Bocskai István síremlékét.

Déva

Árvaház

Az árvaház számára az iskolánk diákjai átadták az általuk összekészített játékokat, tankönyveket, tartós élelmiszereket és édességeket. Az árvaház vendégfogadója és egy diákja bemutatták az itt élők mindennapjait. Az árvaház lakóival való találkozás, rövid ismerkedés után a további tapasztalatokat és a diákok érzéseit még frissen a buszon megbeszéltük.

Budapest

Hugonnai Vilma Általános Iskola

A késő esti órákban érkeztünk az iskola elé.

Kirándulás után

Értékelő óra

Az értékelő órán a fotókból albumot, kiállítást készítettünk. PPT és diavetítéssel elevenítettük fel az élményeket. A kiránduláson megszerzett ismeretek visszacsatolásaként egy totót töltöttek ki a tanulók.

Témanap

A témanapon párhuzamosan négy csoportban más – más módszerekkel zajlott a többi tanuló bevonása az eseményekbe. Az egyik csoport, évfolyamonként egy – egy órában bemutatót tartott a lezajlott programokról diavetítés és élménybeszámoló keretében. Egy másik csoport, a megismert népi és nemzetiségi ételekből kóstolóval egybekötött tájékoztatót tartott a társainak. A harmadik helyszínen a megismert tájnyelvből készített szótárral ismerkedtek a tanulók. A negyedik helyszínen egy kiállításon történő tárlatvezetésen vettek részt a diáktársak. A témanapot egy jó hangulatú táncház zárta.

 

Állampolgári eskütétel műsora

Az önkormányzattól érkezett a megtisztelő felkérés, hogy ezúttal iskolánk tanulói adják 2015. március 31-én 11 órakor az Állampolgársági eskütétel ünnepi műsorát. A furulyások Závodszky Zsuzsa betanításában a Szózat elhangzása után népdalcsokrot adtak elő, szólót énekelt Dénes Brigitta. A gyerekek érdeklődve figyelték a történteket, hiszen még senki nem volt részese ilyen eseménynek. A megjelentek polgármester úr után mondták el az eskü szövegét a Himnusz hangjaira. Befejezésül Szűcs József tanár úr Máté Péter Hazám című dalát énekelte el.

Nagy volt a gyerekek meglepetése, amikor az ünnepség után a polgármesteri titkárságra invitálták őket, és mindegyikőjük az Ezerarcú világ c. könyvsorozat egy-egy kötetét kapta jutalmul a szép szereplésért. Igen felszabadultan és vidáman indult haza a kis csapat.

Szereplők: 3.o: Angelus Noémi,Bálint Patrícia, Valentin Virág; 5.o: Dénes Brigitta és Láng Erzsébet

Pénzkiállítás megnyitóműsora a Szelmann-házban

2015. március 21-én, szombaton délután került sor a Szelmann-ház Télikert Galériájában Kiss László Gábor magángyűjtő „Válogatás 200 ország fém és papírpénzeiből” és „Vasalók a XVII. századtól napjainkig” című kiállítás megrendezésére a Nagytétényi Polgári Kör szervezésében. Lászlóné Varga Éva, a polgári kör elnöke iskolánkat kérte fel a megnyitó ünnepség műsorának megszervezésére. A műsorban a 3. és 5. osztályosokból álló furulyás csapat – Závodszky Zsuzsa betanításában – népdalokat adott elő, szólót énekelt Dénes Brigitta. A nemrég lezajlott Romhányi-szavalóversenyen részt vett Bódi Veronika és a versenyen 3. helyezést elért Berkó Dávid pedig egy-egy humoros Romhányi József verset szavalt el, mellyel sikerült derültséget kelteni, nevetést csalni a megjelentek arcára.

Az elkövetkező héten iskolánk egy-egy napközis vagy tanulócsoportja, valamint a történelem szakkörös gyerekek tanáraik kíséretében megtekintették a kiállítást, és meghallgatták a kiállító Laci bácsi érdekes magyarázatát. „Tanulságos, érdekes és szórakoztató perceket töltöttünk el a Szelmann-házban, nagyon jól éreztük magunkat” – ez volt a gyermekek és kollégák véleménye a program végeztével.

A résztvevő furulyázó tanulók:

3. osztály: Angelus Noémi, Gábor Brigitta, Gál Patrícia, Garbóczi Lara, Győrösi Szilvia, Valentin Virág,

5.o osztály: Czuri Anna, Láng Erzsébet, Mihalutti Emma, Sándor Kinga

szerkesztés alatt

4. osztályosok bemutató órája – Montessori módszerével

2015. március 10-én reggel iskolánk első Montessori-osztálya immár harmadszor nyitotta ki ajtóját mindazon érdeklődők számára, akik kíváncsiak, hogy a különböző munkaformák alkalmazásával hogyan tehető érdekessé, színessé, változatossá egy tanítási óra. Cél a Montessori-módszer bemutatásával a tanulók munkához való hozzáállásának, önálló tanulási tevékenységének fejlődése és a kooperatív tanulási technikák megismertetése volt.

Ismét látszott a tanulókon a megszokott, begyakorolt munkaformák alkalmazása. A nyugodt, kellemes légkör, változatosság, jó hangulat, jól szervezettség, rengeteg ötletes sikerrel elvégzett feladat, sok-sok rendkívül esztétikus szemléltetőeszköz és feladatlap jellemezte az órát.

Az óra végét követő megbeszélésen a kollégák és a megjelent szülők kifejezték köszönetüket és elismerésüket az órákat tartó kollégáknak (Bordás Annamáriának és Pereczes Tímeának).

Romhányi József Szavalóverseny

2015. március 3-án, kedden délután került sor a már hagyományosnak mondható, 11. alkalommal megrendezett kerületi Romhányi József Szavalóversenyre” a Nagytétényi Polgári Kör és a Baross Gábor Általános Iskola szervezésében, melyen iskolánk három tanulója is részt vett Bordás Annamária felkészítő tanár kíséretében. Minden esztendőben ezzel a rendezvénnyel tisztelgünk a nagytétényi születésű költő, író, műfordító, dramaturg „rímhányó Romhányi” munkássága előtt. Bravúros verselési technika, szó és rímjátékok jellemezték a gyerekek által választott verseket. A zsűriben helyet foglalt Németh Zoltán alpolgármester, Rigó Béla költő és Romhányi Ágnes, a verseny névadójának lánya.

A résztvevő tanulók:

Chaben Írisz 4. és Bódi Veronika 6. osztályos tanulók emléklapot kaptak. Büszkék vagyunk arra, hogy a 7-8. osztályosok versenyében a mi tanítványunk, Berkó Dávid 7. osztályos tanuló 3. helyezést ért el.

A verseny és az eredményhirdetés után már harmadik éve hagyományosan sor került a közeli Romhányi József utcában a költő emléktáblájának megkoszorúzására.

szerkesztés alatt

Naptárátadó karácsonyi ünnepség

2014. december 18-án délután került sor a már hagyományosnak nevezhető karácsonyi naptárátadó ünnepségre a Városháza dísztermében. Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata rajzpályázatot hirdetett Kisváros a nagyvárosban címmel, ahová a mi iskolánk tanulói is jelentkeztek rajzaikkal. Felkészítő rajztanáruk Csép Andrea. Legnagyobb örömünkre iskolánk két tanulója is a díjazottak között volt, azaz rajzaik bekerültek a naptár fő oldalára. A 2015-ös esztendőre megjelent naptárban a januári hónapot Majlát Tímea 7. osztályos tanulónk Nagytétényi Plébániatemplom című alkotása, az augusztusi hónapot Szapek Cintia 7. osztályos tanulónk Nagytétényi utcarészlet című munkája díszíti.

A karácsonyi ünnepségen Karsay Ferenc polgármester úr köszöntötte a résztvevő gyerekeket, kísérőiket és a megjelent kerületi lakosokat. Rövid köszöntője és jókívánságai után személyesen adta át a díjazott gyerekeknek az önkormányzat ajándékát, a „Népek karácsonya” című CD-t, melyen a Budafoki Dohnányi Zenekar játszik közismert karácsonyi dalokat, zeneműveket és természetesen nem maradhatott el a naptár sem.

A nagyon bensőséges hangulatú ünnepségen jól éreztük magunkat, a gyerekek nagyon örültek az ajándékoknak, és legfőképpen annak, hogy ilyen szép karácsonyi ajándékkal lephetik meg szüleiket, családjukat.

Az ünnepségre Ferencz Márta néni kísérte el a lányokat.

szerkesztés alatt