A Magyar Vöröskereszt mozgalomban a fiatalok a kezdetektõl, 1881-tõl, tevékenykednek. Külön tagozatként 1921. február 9. óta mûködik a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt, melyhez az 1921. június 11-én megjelent kultuszminiszteri rendelet is hozzájárult.

86 évvel ezelõtt, a megalakulást követõen, az Ifjúsági Vöröskeresztnek minden 6-18 éves fiú és leány tagja lehetett.

Egy csoport megalakulásához legalább 30 tag jelentkezésére volt szükség. A csoport tisztségviselõit a tagok közül választották. A felügyeletet a tantestületbõl kijelölt tanító vagy tanárelnök gyakorolta, aki egyben a kapcsolatot is tartotta a csoport és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt központja között.

Az elsõ tanárelnöki értekezletet 1921. október 7-én tartották. Az 1921/22-es tanévben 103 ifjúsági csoport tevékenykedett 2250 taggal. Az 1931/32-es tanévben 1033 csoportban 64627 tagot, 1941 májusában pedig 3926 csoportban 210 494 tagot tartottak nyílván. A tagok évi 20 fillér tagdíjat fizettek. Az Ifjúsági Vöröskereszt mûködésének sok pozitív vonása volt. Fontos feladatokat vállalt nevelés terén, közremûködött az emberbaráti érzések, tulajdonságok fejlesztésében.

Az egészségnevelés keretében már 1922-ben elsõsegélynyújtási tanfolyamokat szerveztek a fõvárosban. 1923 januárjában kiadták az egészségügyi elõadások elsõ országos tervezetét, amely általános testápolási kérdésekkel, a fogápolás fontosságával, a gümõkor, továbbá a ragályos betegségek elleni védekezéssel és alkoholizmus káros hatásával foglalkozott. A következõ tanévben „Legfõbb kincsünk-egészségünk” címen versenyt kezdeményeztek, amelyet minden évben megszerveztek. A tevékenység bõvülését jelzi, hogy az 1934/35-ös tanévben hathetes házi betegápolási tanfolyamokat szerveztek a leányok részére. Hat év alatt összesen 55 budapesti és 245 vidéki csoport rendezett ilyen tanfolyamot.

Az ifjú vöröskeresztesek szép kezdeményezése volt az „Anyák napja” megrendezése, amire elõször 1925-ben került sor. Ugyancsak az ifjú vöröskeresztesek kezdeményezésére avatták fel 1933. május 21-én Pesterzsébeten az Anyák szobrát. Az ifjúsági csoportok részt vettek az 1940. évi árvízkárosultak javára rendezett országos gyûjtésben. A háború alatti években szeretetcsomagokat készítettek és gyûjtöttek a fronton harcoló katonák és az itthon maradt hozzátartozóik részére, többek között kórházi felszerelési tárgyak vásárlásával, ágynemûvarrással segítették a Magyar Vörös-Kereszt Egylet munkáját. Utódaik követik a szép hagyományokat. Sok fiatal kapcsolódik be a felnõtt szervezet karácsonyi programjaiba, melyek során betegeket, idõseket, gyermekeket látogatnak és ajándékoznak meg az ünnepek elõtt.