Mi jellemzi a hit-és erkölcstan órát?

A hit-és erkölcstan órán foglalkozunk mindazokkal a témákkal és kérdésfelvetésekkel, amelyeket az erkölcstanóra tárgyal. Például: Ki vagyok én? Hol a helyem a családban, az iskolában, a közösségekben? Mit jelent a hazaszeretet?

Mindezeket a kérdéseket azonban a Biblia tanítása és egyházaink évszázados hagyományai alapján vesszük sorra, de ennél több, az életünk egészére is vonatkozó kérdésekről is tanulunk. Például: Hogyan tapasztalható meg Isten szeretetének ereje? Mitől teljes az életünk? Milyen értékeket közvetít a Biblia?

Mit tanít a hit-és erkölcstan órán a tanár?

Az órákon a diákokat az életük kérdésein keresztül juttatjuk el a Biblia, valamint az egyháztanításának és történetének ismeretéhez. A tananyag feldolgozása során hangsúlyt fektetünk a személyes lelki és érzelmi fejlődés elősegítésére, továbbá az erkölcsi érzék mélyítésére is.

Melyek a hit-és erkölcstanórák fő témakörei?

v  Jézus életének és tanításának megismerése.

v  Önismeret.

v  Emberi kapcsolatok.

v  A közösség és a környezet jelentősége életünkben.

Ki tartja a hit-és erkölcstanórát?

A helyi történelmi egyházközösségek lelkésze vagy hitoktatója.

Ki járhat hit-és erkölcstanórára?

Bárki választhatja a hit-és erkölcstant. A jelentkezésnek nem feltétele a keresztség, sem az egyházhoz tartozás.

Mi a jelentkezés módja?

A szülő nyilatkozik arról, hogy gyermekét szeretné beíratni a hit-és erkölcstanórára. A leendő elsősök szülei a beiratkozás alkalmával, többi tanulónk pedig, minden év május 20-ig jelezhetik döntésüket az általános iskolában, hogy a következő év szeptemberétől hittant tanulhasson a gyermek.

Bővebb információért érdeklődjön az alábbi kapcsolattartóknál:

Magyar Katolikus Egyház: Fülöp Ákos Nagytétényi plébános 06/30/9545083; e-mail cím: satya@hcbc.hu

Magyarországi Református Egyház: Kovács-Hajdu Albert 06/30/537-0160 e-mail cím: reformatus.nagyteteny@gmail.com

Magyarországi Evangélikus Egyház: Hokker Zsolt lelkész 229-2538; e-mail cím: budafok@lutheran.hu

HIT Gyülekezete: Iván János e-mail cím: ivanjanos@freemail.hu

A beiratkozásnál lehetőségük van személyesen tájékozódni a fentiekről, az elsajátítandó tananyagról, valamint megismerni a hit-és erkölcstanoktatással kapcsolatos tankönyveket. A 4. osztályos gyermekek szüleinek az igazgató által összehívott szülői értekezleten lesz lehetőség a tájékozódásra.

Tájékoztatásul közzétesszük azt a nyilatkozatot, melyen lehetősége lesz eldönteni, hogy gyermeke a tanév folyamán részesüljön-e, és ha igen, melyik egyházközösség keretei között a hit-és erkölcstanoktatásban.

És a Katolikus Egyház felhívását, melyet az alábbi linken tekinthet meg: