Iskolánk negyedik alkalommal nyújtott be nyertes pályázatot a programra

2018. április 17- 20.

Előkészítő óra

A felkészítő órára a gyerekek ismereteket szereztek az adott tájegységről, az odakapcsolódó történelmi, irodalmi eseményekről, tényekről. A foglalkozás során a felkészítő tanárok az ismereteket diavetítéssel közvetítették, majd a tanulók kooperatív tanulástechnika alkalmazásával sajátították el.

Előre megadott téma lapján, gyűjtőmunkát követően diavetítést készítettek a csoportok, majd bemutatták társaiknak. A vetélkedő végén táncházat tartottunk, néhány néptáncos alaplépést tanulhattak a diákok. A rejtvényfüzetet, amely az Erdélyről szóló ismereteket tartalmazta, kiosztottuk.

Tanulmányi kirándulás

1. nap

Budapest

Kora hajnalban gyülekező és indulás a Határtalanul! program keretén belül Erdélybe.

Kolozsvár

A tanulókkal felelevenítettük a Mátyás királyról tanultakat, uralkodását, jellemzőit.

Megtekintettük Mátyás király szülőházát, Fadrusz János Mátyás király lovas szobrát (1902), s a bronz szoborcsoportot. Jártunk a Szent Mihály-templomban, sétáltunk a főtéren.

Marosvásárhely

A Bocskai István fejedelem engedélyével épült vár megtekintése. A tanulók, összegyűjtötték vár ismérveit, stílusjegyeit, kiemelkedő építményeit.

Zetelaka

A szálláshely elfoglalása után rövid beszélgető-kör keretében fejtették ki a tanulók, hogy kinek mi tetszett a legjobban a nap folyamán, mi az, amin a legjobban meglepődött, s mi az, ami új információ volt a számára.

2. nap

Pongrác-tető

Útunk meredek kanyarokkal kapaszkodott fel a Gyergyói-havasokba, az 1256 m magasságban elhelyezkedő Pongrác-tetőre. Sajnos a zuhogó eső és a ködös-borús idő nem tette lehetővé a gyönyörű kilátást.

Gyilkos-tó

A „Legendák nyomában” nevet is kaphatta volna ez a nap. Az előre gyűjtött ismereteket elevenítették fel a csoportok a tó eredetéről, s egyéb erdélyi érdekes legendákról. A fogalom elmélyítése, a mese és a valóság kapcsolata. Séta a Békás-patak völgyében.

Békás-szoros

A Kárpátok legismertebb szurdokvölgyének, a híres tájegység nevezetességeinek, szépségeinek, természeti adottságainak megtekintése, faunájának és flórájának megfigyelése. Séta a 250-350 m magasan a patak két oldalán meredő sziklafalak között.

Mádéfalva

Mádéfalván átutazva megálltunk, s a kegyetlenség kétszáz vértanújára emlékeztünk az emlékműnél. 1764. január 7-én a székely határőrezredek erőszakos megszervezése ellen tiltakozó székelyek között az osztrák katonaság rendezett vérfürdőt.

Csiksomlyó

A pünkösdi ünnepek közelsége és az adódó lehetőség kihasználása vezetett bennünket Csíksomlyóra. A székelyek és a moldvai csángó magyar katolikus hívek búcsújáró helye napjainkban a legismertebb zarándokhely a Kárpát-medence térségében. A kegytemplom megtekintése után felmásztunk az oltárhoz is. Útközben megfigyeltük a rét növényeit is.

Zetelaka

Az est folyamán felkészültünk a következő napi programra: a zetelakai általános iskola meglátogatására. Összekészítettük az adományokat, a tankönyveket, szépirodalmi könyveket, sportfelszereléseket és taneszközöket, valamint némi kis hazai nassolnivalót. Megbeszéltük, hogyan mutassák be tanulóink az iskolánkat, a közös játékokat.

3. nap

Zetelaka – Általános Iskola

Megismerkedtünk a fogadó iskolával, tanulóival, meghallgattuk az igazgatói tájékoztatót. Betekintettünk a hetedik osztályosok életébe. Egy közös ismerkedős, játékos délelőttöt töltöttünk együtt. A tanulókkal való barátkozás során diákjaink megismerkedhettek az erdélyi iskolai szokásokkal és a diákok által használt számunkra érdekes kifejezésekkel. Tanulóink előadták a vendéglátóinknak az iskolai gálaműsorra készített produkciójukat, Karinthy Frigyes: Visszakérem az iskolapénzt c. jelenetét, mellyel nagy derültséget keltettünk a nézőkben.

Parajd

Az impozáns méretű felszín alatti termekben a sóbánya jótékony levegőjét belélegezve hallgattuk meg a bánya történetét, a környéken élt híres emberek felsorolását és bemutatását.

Korond

Már a 17. század eleji feljegyzések is tanúskodnak a korondi cserépedények meglétéről. A jellegzetes fehér alapon kék, sárga, zöld, barna égetett kerámia titkaival ismerkedtünk meg ifjabb Páll Antal műhelyében, ahol Róza asszony varázslatos gyorsasággal rajzolta a szebbnél szebb motívumokat a szemünk láttára cserepekre.

Zetelaka

A délutáni program lovaskocsizás volt, igazi szekereken és hintón mentünk a falun, erdőn-mezőn keresztül egészen Zeteváraljáig, s vissza. Nagy élmény volt az egyik kocsi mellett a szélhámba befogott kéthetes kiscsikó megfigyelése.

Este a gyerekek a rejtvényfüzet megfejtésével foglalkoztak, rajzoltak korondi motívumokat, és felkészültek a másnapi programra. Előre összecsomagoltak, felkészültek a másnapi hazautazásra.

4. nap

Fehéregyháza

1849. július 31-én a fehéregyházi síkon ütközött meg a Lüders tábornok vezette orosz és a Bem tábornok irányítása alatt levő magyar sereg. Ebben a csatában vesztette életét Petőfi Sándor. A költő és az itt elesett honvédek emlékére 1899-ben fölállított emlékműnél tisztelegtünk őseink előtt.

Vajdahunyad

A tatárjárás után épült várat 1409-ben adományozta Zsigmond király a Hunyadi családnak. Erdély eme egyik legszebb várát is megtekintettük. Jellemző stílusjegyeit megfigyeltük, összehasonlítottuk a városligeti építménnyel. „Többlet” élményt jelentett, hogy egy igazi filmforgatás részleteibe is betekinthettünk.

Arad

A Maros völgyében fekvő település várában megtekintettük és megkoszorúztuk az 1849. október 6-án kivégzett 13 hős aradi tábornok emlékére épített (1881) emlékoszlopot. Egyben felelevenítettük a szabadságharcról tanultakat. A vár napjainkban is katonai létesítmény.

Budapest

A határon nagyon sok autóbusz állt előttünk. Mivel rengeteget kellett volna várni, átmentünk a közeli régi határátkelőhöz, ahol kevesebb várakozás után este 10 óra tájban indulhattunk el haza. Késő éjjel, fél kettő tájban érkeztünk meg az iskola elé.

Kirándulás után

Értékelő óra

Az értékelő órán készített fotókból albumot, kiállítást készítettünk. PPT vetítéssel elevenítettük fel az élményeket. A kiránduláson megszerzett ismeretek visszacsatolásaként totót töltöttek ki a tanulók. A rejtvénymagazin megfejtéseit értékeltük.

Témanap

A témanapon négy csoportban – a négy nap történéseinek megfelelően – zajlott a többi tanuló bevonása az eseményekbe. A csoportok bemutatót tartottak a lezajlott programokról diavetítés és élménybeszámoló keretében. A megismert népi és nemzetiségi ételekből kóstolóval (túrós puliszka, padlizsánkrém, áfonyás linzer) egybekötött tájékoztatót is tartottak társaiknak. Jellemző erdélyi tárgyak, hímzések, kerámiák, könyvek kiállításán történő tárlatvezetésen is részt vettek a diáktársak.<