Szüreti felvonulás

Ebben az évben szeptember 27-én már tizenkilencedik alkalommal rendezte meg a Nagytétényi Polgári Kör a hagyományos szüreti mulatságot. Az ünnepség hivatalos megnyitóját a déli harangszó jelezte. László Istvánné, a polgári kör elnöke bemutatta és köszöntötte a megjelent vendégeket, közöttük Szabolcs Attila polgármestert, Karsay Ferenc alpolgármestert és a Borlovagrend képviselőit. Az ünnepi beszédek után Fülöp Ákos atya a feldíszített szekéren fellógatott szőlőfürtöket megáldotta. Ezután elindult a hintókból és szekerekből álló látványos felvonulás, amelyhez idén először a mi iskolánk tanulóiból szervezett kórus tagjai is csatlakoztak Erika néni vezetésével. Szép népviseletbe öltözve, jó hangulatban vonultunk fel a hosszú menetben.
Szívesen tettünk eleget a felkérésnek, és a Bartók Béla-lakótelep Társasház utcai parkolójában, valamint a Nagytétényi Kastélymúzeum parkolójában kétszer is előadtuk szürettel, szőlővel kapcsolatos népdal-csokrunkat, melyet Tarczali Jenő bácsi állított össze, tanított be a kórusnak, egyben fuvolán kísérte a jókedvűen nótázó diákokat. Befejezésül a Szelmann-házban vendégül látták a kórustagokat, finom szendvicset és üdítőt kaptunk.
Reméljük, hogy produkciónk elnyerte a szervezők és a közönség tetszését!
Jó hangulatú, kellemes, vidám órákat töltöttünk együtt. Jól elfáradtunk, de megérte!

 

 

Családi nap 2014.

Szerencsére a jó idő is kedvezett, így valamennyi tervezett program megvalósult.
Igazgató asszony ünnepi megnyitóbeszéde után először régi tanítványunk, Erdélyi Csilla adott rövid koncertet 2 táncoló-vokálozó leánnyal. Majd mindannyian a sportudvaron szurkoltunk az osztályok csapat/sorversenyén, melynek szülők, régi diákok is tagjai voltak. Volt ügyességi játék, kerékpáros- és rollerverseny, aszfaltrajzolás, arcfestés, csillámtetoválás, kézműves foglalkozás, asztalitenisz – mindenki válogathatott kedvére. A nagyobbaknak és a felnőtteknek a karaoké, ill. a házi X-faktor játék okozott örömet, melyet Bőnisch Ádám és Kopál Zoltán egykori tanítványunk vezetett. Volt zsákbamacska, büfé – házi készítésű finomságokkal.
A mentőszolgálat képviselője, Gyurcsán Zsolt lehetővé tette, hogy az érdeklődő felnőttek és gyerekek beülhettek egy mentőautóba, és részletes tájékoztatást kaphattunk a mentősök felelősségteljes, nehéz, nagy lélekjelenlétet igénylő munkájáról.
Mire dél lett és mindenki megéhezett, elkészültek a szülők által készített „hideg” finomabbnál finomabb ételek. Nehéz dolga volt a zsűrinek, amikor döntenie kellett. Az idén a negyedikesek és a hatodikosok hidegtáljai nyerték a megosztott első helyet, a megosztott második helyen a 2.a és az ötödik osztály végzett. A szemet gyönyörködtető, ötletes tálalás mellett az ízek harmóniája, a széles választék volt a jellemző. A 2.b osztály túrós-erdei gyümölcsös édességcsodája különdíjat nyert.
Jó hangulatú, kellemes délelőttöt töltöttünk együtt. Sokat dolgoztunk, jól elfáradtunk, de megérte!

Szellemeskedő vetélkedő 2014.

Idén első alkalommal szervezte meg iskolánk a Szellemeskedő vetélkedőt a 2. 3. és 4. évfolyamosok számára. A feladatok egyszerű, de logikus gondolkodást megkövetelőek voltak. A matematika órán előkerülő feladatoktól eltérő játékos formában mozgatták meg a fiatalok gondolkodását.

Az alsó tagozatból 25 tanuló jelentkezett. Az eredményhirdetésen részt vettek az évfolyamok teljes létszámmal.

Iskolánk büszkeségei lettek:

2. osztály:           I. helyezett: Ábrahám Marcell
                               II. helyezett: Tranacsik Leila
                               III. helyezett: Győrösi Szilvia

3. osztály:           II. helyezett: Chaben Írisz
                               III. helyezett: Kőrösi Marcell

4. osztály:           I. helyezett: Valentin Ádám
                               II. helyezett: Czuri Annamária
                               III. helyezett: Száva Dzsenifer

Az alsó tagozat legügyesebb szellemeskedője Balázs Julianna lett, aki a legtöbb pontot gyűjtötte a verseny során.

Minden résztvevőnek GRATULÁLUNK!

 

 

Suli – vár

2013. november 16-án, szombaton délelőtt került sor a Klauzál Házban a már hagyományosan, évek óta megrendezett Suli-várra. A polgármester úr és helyettese, valamint az oktatásért felelős kerületi vezető megnyitója után, a kerület valamennyi iskolája ekkor bemutatkozik, s az érdeklődő szülők beszélgethetnek az iskola vezetőivel, pedagógusokkal, az iskola diákjaival. S míg a szülők választ kapnak kérdéseikre, addig a gyermekeknek lehetőségük van fejlesztő eszközök, különféle játékok kipróbálására, kézműves foglalkozásra.

 Amíg a diákjaink lelkesen osztogatták az iskolánkat ismertető szórólapokat, kedvesen és ügyesen foglalkoztak a kicsikkel, fújták, hajtogatták a lufi-virágokat, addig a kollégák derekasan állták a sarat, s válaszoltak a szülők érdeklődő kérdéseire, ismertették velük iskolánk szokásait, pedagógiai programját és a beiskolázási terveinket. A jövendő első osztályok vezetőivel is megismerkedhettek a szülők.

Reméljük, hogy az érdeklődők családokat és gyermekeiket viszontláthatjuk a bemutató órákon, óvodás foglalkozásokon ill. majd a beiratkozáskor! Jó hangulatban telt el ez a fárasztó délelőtt.

Október 23. megemlékezés

2013. október 22-én délelőtt – 2 alkalommal, külön az alsós és a felsős tanulóknak – tartottuk meg az 1956-os forradalomra emlékező ünnepélyünket. Ez az ünnepi műsor eltért a hagyományos csak irodalmi színpad-szerű előadástól. A lírai bevezető és a ritmusos, dinamikus befejező ének-zeneszám alatt bejátszott képek, film-részletek nagyon lekötötték a felsős tanulók figyelmét, már a harmadik-negyedikeseket is, s könnyebben érthetővé, szemléletesebbé, ugyanakkor sokkal megdöbbentőbbé, szívhez szólóbbá tették a megemlékezést. A szereplő tanulók szépen megtanulták és előadták verseiket, szövegeiket.

A felsős tanulók nagyon fegyelmezetten, megilletődötten, az ünnep hangulatához illően, komolyan viselkedtek. Megható, tartalmas, szép rendezvény szem-és fültanúi lehettünk.

Köszönet érte a műsort összeállító és betanító kollégáknak!

Futafok 2013

A XXII. kerületi Budafok – Tétény Önkormányzat szervezésében 2013. október 5-én szombaton került sor a már hagyománynak számító FUTAFOK-ra, a kerületi futóversenyre. Az egész napos program keretében nemcsak korcsoportonkénti futás fiúk – lányok számára, hanem görkoris és jelmezes futam, valamint biciklis bemutató is szerepelt a programban. Iskolánk 8.a osztályos tanulója, Czéh Balázs terepkerékpáros versenyző felvezetőként segítette a rendezvényt.

Iskolánk legeredményesebb futói:

  • Czéh Bence 6.a 6. futam 8. helyezés
  • Csízi Benjámin 8.a 8. futam 13. helyezés
  • Turró Gyula 1.b 1. bátor futam 13. helyezés
  • Berkó Dávid 6.a 6. futam 14. helyezés
  • Soós Csaba 7.a 7. futam 14. helyezés
  • Németh Dániel 1.a 1. kísérős futam 18. helyezés

 

Október 6. megemlékezés

Péteken délelőtt – 2 alkalommal, külön az alsós és a felsős tanulóknak – tartottuk meg a nemzeti gyásznap keretében a tizenhárom aradi vértanúra emlékező ünnepélyünket. Az ünnepi műsor annyiban eltért a hagyományos verses emlékezéstől, hogy vetített képekkel, szép zenei aláfestéssel vált gazdagabbá és emlékezetesebbé az előadás. S nem maradhatott el az ünnepi hangulatot fokozó, az emlékezés és a tisztelet mécseseinek, gyertyáinak meggyújtása sem. A szereplő 5. és 6. osztályos tanulókat dicséret illeti fegyelmezett magatartásukért és a szép előadásmódért. Köszönet a műsort összeállító és betanító kollégáknak!

A nagyobb gyerekek nagyon fegyelmezetten, megilletődötten, az ünnep hangulatához illően komolyan viselkedtek. Megható, tartalmas, szép rendezvény szem-és fültanúi lehettünk.

Tanévnyitó ünnepély

Az első tanítási nap reggelén tartottuk meg a tanévnyitó ünnepélyünket. Az ünnepi műsor főleg a 3. osztályosokra épült, az ebben az osztályban tanítók állították össze és tanították be a gyerekeket. A vidám és hangulatos versek, dalok, táncok és az igazgatói köszöntő elhangzása után az első osztályosok felavatása, az iskolatanulói közé fogadása is megtörtént azzal, hogy igazgató asszony a kicsik ruhájára feltűzte iskolánk szép, új jelvényét. A kicsik nagyon örültek az ajándékoknak, a színes forgóknak és a kis tanszercsomagoknak, melyet az elsős tanító nénik készítettek.
Jó hangulatú, sikeres, szép rendezvény volt. Sok szülő, nagyszülő, régi diákunk is jelen volt, akik az ünnepélyes tanévnyitó után segítettek az alsó tagozatos tanítóknak és kisdiákoknak az iskolai élet beindításában.

Összetartozás napja

2013.06.04-én a felsős osztályokkal a történelem óra keretén belül elsétáltunk a nagytétényi Trianon emlékműhöz. Az emlékműnél Kovács György történelem tanár segítségével a gyerekek felelevenítették a trianoni döntés következményeit, illetve kiemelték az összetartozás jelentőségét.
DSC_0703

Egészségnap

Egészségnap

2013. május 10-én „Egészségnap”- ot tartottunk. Az alsó tagozatos tanulók számára Babay doktornő fogápolási előadást tartott, majd salátakészítés következett, végül játékos sorversenyek zárták a prevenciós programot. Az „Egészségnap” szervezése már hagyománnyá vált iskolánkban, melyről Babay doktornő nagy elismeréssel nyilatkozott.

A felsősök számára a 4. órában sorversenyeket tartottunk, az 5. órában pedig körmérkőzéses focimeccset. Az összesített eredmény alapján I. a 8.a, II. 7.a, III. 5.a osztály.

A programok vidám hangulata, a közösséget összekovácsoló ereje mindannyiunk számára emlékezetessé tette ezt a napot.

Délután 14:30-17:30 – ig véradás volt, melyen 20 fő jelent meg. Segítségüket a Magyar Vöröskereszt nevében is köszönjük!

Az egész napos program szervezésében és lebonyolításában kiemelkedő szerepet vállalt Sándor Zsoltné, iskolánk gyermekvédelmi felelőse. Köszönjük áldozatos munkáját!