2013. október 22-én délelőtt – 2 alkalommal, külön az alsós és a felsős tanulóknak – tartottuk meg az 1956-os forradalomra emlékező ünnepélyünket. Ez az ünnepi műsor eltért a hagyományos csak irodalmi színpad-szerű előadástól. A lírai bevezető és a ritmusos, dinamikus befejező ének-zeneszám alatt bejátszott képek, film-részletek nagyon lekötötték a felsős tanulók figyelmét, már a harmadik-negyedikeseket is, s könnyebben érthetővé, szemléletesebbé, ugyanakkor sokkal megdöbbentőbbé, szívhez szólóbbá tették a megemlékezést. A szereplő tanulók szépen megtanulták és előadták verseiket, szövegeiket.

A felsős tanulók nagyon fegyelmezetten, megilletődötten, az ünnep hangulatához illően, komolyan viselkedtek. Megható, tartalmas, szép rendezvény szem-és fültanúi lehettünk.

Köszönet érte a műsort összeállító és betanító kollégáknak!