Péteken délelőtt – 2 alkalommal, külön az alsós és a felsős tanulóknak – tartottuk meg a nemzeti gyásznap keretében a tizenhárom aradi vértanúra emlékező ünnepélyünket. Az ünnepi műsor annyiban eltért a hagyományos verses emlékezéstől, hogy vetített képekkel, szép zenei aláfestéssel vált gazdagabbá és emlékezetesebbé az előadás. S nem maradhatott el az ünnepi hangulatot fokozó, az emlékezés és a tisztelet mécseseinek, gyertyáinak meggyújtása sem. A szereplő 5. és 6. osztályos tanulókat dicséret illeti fegyelmezett magatartásukért és a szép előadásmódért. Köszönet a műsort összeállító és betanító kollégáknak!

A nagyobb gyerekek nagyon fegyelmezetten, megilletődötten, az ünnep hangulatához illően komolyan viselkedtek. Megható, tartalmas, szép rendezvény szem-és fültanúi lehettünk.