2013. november 26-án reggel a 3. osztályban tartott bemutató matematika órát Pospischek Csilla kolléganő. Erre az órára vártuk – a beiskolázási program-sorozat „Sulivár” utáni első állomásaként – a leendő első osztályosok szüleit, a gyerekeket és az érdeklődőket. Cél a Montessori-módszer bemutatása és a kooperatív tanulási technikák megismertetése volt.

Az írásbeli összeadás gyakorlása volt az óra anyaga. Az órát a szokásos csend-körrel kezdték, ahol a szóbeli „fejben” számolást gyakorolták. Majd az írásbeli műveletvégzést gyakorolták közösen. Páros munka következett, ahol a párok ellenőrizték a munkákat, miután játékosan összepárosították az összeadandó számokat. Az óra lezárása előtt egyénileg is gyakoroltak a tanulók, majd az ügyesebbek és gyorsabbak a matekos polcon található fejlesztőjátékokkal játszhattak.

Ismét látszott a tanulókon a megszokott, begyakorolt munkaformák alkalmazása. A nyugodt, kellemes légkör, változatosság, jó hangulat, jól szervezettség, rengeteg ötletes sikerrel elvégzett feladat, sok-sok rendkívül esztétikus szemléltetőeszköz és feladatlap jellemezte az órát.

Az óra végét követő megbeszélésen a kollégák és a megjelent szülők kifejezték köszönetüket és elismerésüket az órákat tartó kollégának.