Aranytoll helyesírás verseny

Május 15-én került sor az iskolánkban már hosszú évek óta hagyományosan megrendezendő kerületi „Aranytoll” helyesírási versenyre a 4. osztályosoknak. A kerület minden iskolája képviseltette magát, csak sajnos iskolánk legjobb helyesírója, Szíva Bíborka hiányzott igazoltan hosszabb betegsége miatt.

            Az igazgatói megnyitó és a tudnivalók ismertetése után a versenyzők először tollbamondást írtak. A téma aktualitását az adta, hogy Kölcsey Ferenc 190 esztendővel ezelőtt írta meg Himnusz c. versét. Utána a feladatlap megoldása következett. A 12 feladat változatos, érdekes és különböző nehézségi fokú gondolkodtató, rejtvényes feladatokat tartalmazott. Volt tagolatlan szöveg szavakra, mondatokra tagolása, betűrend, j-ly, főnév keresése, hibásan írt szavak javítása, szótagolás-elválasztás, mássalhangzók időtartamának jelölése, összetett szó ill. közmondások alkotása, helyesírási lottó, vers kiegészítése és befejezésül képes betű és szórejtvény. A feladatsort Ferencz Márta állította össze. A szervezés Hókáné P: Annamária és Sporeth Tiborné, az oklevelek elkészítése Kerek Krisztián munkája volt. A javításban Bordás Annamária és Kövesdi Istvánné segített. A zsűri elnöke Perge Éva kerületi munkaközösség-vezető volt.

A tanulók rendkívül fegyelmezetten, a feladatokra koncentrálva dolgoztak. Tudásuk magas színvonala és a megszerzett ismereteik önálló munka során történő rutinos alkalmazása meghozta a végső eredményt:

I.          Dara Dorottya – Gádor Általános Iskola                                 128 pont – 91 %

(Felkészítője: Nógrádiné Tokai Marietta),

  1. Tasnádi-Tulogdi Zsófia – Herman Ottó Általános Iskola          124 pont – 89 %

(Felkészítője: Tóth Andrea)

II.        Varga Zsófia – Nádasdy Kálmán Alapfokú és Művészeti Általános Iskola

(Kissné Varga Csilla)                                      124 pont – 89 %

A szoros küzdelemben holtverseny alakult ki, így a zsűri úgy döntött, hogy megosztott második helyezést ért el a két egyformán teljesítő tanuló.

            A kerületi munkaközösség-vezető, Perge Éva és a megjelent kollégák elismeréssel szóltak, megelégedettségüket fejezték ki a verseny körülményeinek megszervezéséről, a vendéglátásról és a feladatlap magas színvonalú összeállításáról.