2014. november 25-én reggel iskolánk első Montessori-osztálya nyitotta ki ajtóját mindazon érdeklődők számára, akik kíváncsiak, hogy a különböző munkaformák alkalmazásával hogyan tehető érdekessé, színessé, változatossá egy tanítási óra. Erre az órára vártuk – a beiskolázási program-sorozat „Suli-vár” utáni első állomásaként – a leendő első osztályosok szüleit, a gyerekeket és az érdeklődőket. Cél a Montessori-módszer bemutatása és a kooperatív tanulási technikák megismertetése volt.

Ennek szellemében az első, nyelvtan órán a frontális osztálymunka mellett a gyerekek számára már megszokott módon, csoportokban és önállóan oldottak meg feladatokat a köznév-tulajdonnév témakörben, melyet önellenőrzéssel javítottak. A jó hangulatú óra, melyet Bordás Annamária tartott, a Montessori oktatásra jellemző Montessori eszközök használatával zárult (mely a tananyag önálló gyakorlására, rögzítésére szolgál).

A matematika órát Pereczes Tímea kolléganő vezette. Az alapműveletek gyakorlása szöveges feladat segítségével, a logikus gondolkodás fejlesztése volt az óra anyaga. Az „ősember” nyelvére kellett lefordítani egyszerű mondatokat. Az igaz-hamis állítások eldöntése után frontális feladatmegoldás volt, a szöveges feladat megoldásának lépéseit gyakorolták, majd csoportmunka és egyéni gyakorlás következett.

Ismét látszott a tanulókon a megszokott, begyakorolt munkaformák alkalmazása. A nyugodt, kellemes légkör, változatosság, jó hangulat, jól szervezettség, rengeteg ötletes sikerrel elvégzett feladat, sok-sok rendkívül esztétikus szemléltetőeszköz és feladatlap jellemezte az órát.

Az óra végét követő megbeszélésen a kollégák és a megjelent szülők kifejezték köszönetüket és elismerésüket az órákat tartó kollégának.

szerkesztés alatt