Jótékonysági Est 2016

2016 február 19-én, pénteken délután 18 órakor került sor iskolánk másodszor megszervezett nagyszabású Jótékonysági Estjére, melyre meghívtuk kerületünk vezetőit, vállalkozókat, üzletembereket, szülőket, régi tanítványokat és a kerületi / környékbeli társadalmi szervek vezetőit, képviselőit. A rendezvény célja, hogy az összegyűjtött adományokkal támogassuk, színesítsük, változatosabbá tegyük az iskola szabadidős programjait, a tanulókat olyan újabb különleges élményhez juttassuk, mint a közeli „Határtalanul!” Program keretében a májusi erdélyi kirándulás.

         A közel másfél órás műsor vezetését Kovács Dávid, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt szakmai vezetője vállalta magára. Az iskola 2.a osztályos növendékei mellett fellépett a Vanmocselló cselló-duó; Erdélyi Csilla énekesnő, Palásthy Kata fitness Európa-bajnok,valamint Tarczali Dorina középiskolai tanuló szavalt. A műsorban énekelt iskolánk egykori szociálpedagógus tanára, Szűcs József is. Befejezésül pedig Bánhidi Petra táncosai kápráztatták el a nézőközönséget. Az est fogadással ért véget, ahol a fellépő művészek, a meghívott vendégek, a nézőközönség a tantestület által készített finomságokat fogyaszthatták el jóízű eszmecsere közben.

         A fárasztó előkészületek, a nagyon tartalmas és színvonalas gálaműsor után, jó hangulatban zártuk az estét.

A PromontorTv összefoglalóját az alábbi linkre kattintva tekinthetik meg:

szerkesztés alatt

 

Egészségnap

2014. november 07-én délelőtt – mint az már hagyomány – rendeztük meg iskolánkban a tanév első Egészségnapját. Minden osztály elméleti és gyakorlati „képzésben” részesült, azaz a látottakat és a hallottakat valamilyen formában rögtön ki is próbálták, vagy megvalósították.
A programokról:
Alsó tagozat:
1. évf.: Fogászati prevenció dr. Babay Gyöngyi fogorvos vezetésével.
2. o.: Katasztrófahelyzetek, rejtvényes feladatmegoldások.
3.o.: Egészséges táplálkozás, majd tabló készítése.
4.o.: Egészséges életmód, tisztálkodás.
Felső tagozat:
5.o.: Az egészséges táplálkozásról film megtekintése, utána totó kitöltése.
6.o: A dohányzás ártalmai.
7.o.: Mentálhigiénés előadás.
8.o.: Drogprevenció Bédi Tamás iskolarendőrrel.

Az 5. órában ügyességi csapatverseny volt a tornateremben Antal Gábor és Palásthy Judit testnevelők vezetésével. Akik nem sportoltak, azok jó hangosan szurkoltak tanári felügyelet mellett. A résztvevő csapatok:
I. hely: Horváth Gyula, Kiszel Roland, Boja Tamás, Mihalutti Szilvió és Szíva Bíborka.
II. hely: Sós Csaba, Burai Szilárd, Fonyódi Olivér, Valentin Ádám és Majlát Tímea.
III. hely: Vajda Bence Mátrai László, Zsóri Máté, Budai Zoltán és Horváth Amanda.
IV. hely: Kovács László, Czéh Bence, Tóbiás Bence, Rácz János és Garbóczi Lea.

A 6. órában pedig Tárnoki Dorottya fitness- és személyi edző tartott a felsősöknek aerobik-órát, melyen a fiúk és a lányok egyaránt nagyon jó kedvvel, és lelkiismeretes gyakorlatvégzéssel vettek részt.
Délután a Vöröskereszt kerületi aktivistája segítségével ismételten véradás volt iskolánkban, melyen sokkal többen vettek részt, mint ahányan (26 fő!) vért adhattak. A jelentkezők egy része sajnos egészségügyi okból nem lehetett véradó. Viszont ezen idő alatt az érdeklődő felnőttek és a tanulók is az orvosi szobában ellenőriztethették vérnyomásukat, mérethettek testzsírt, vércukrot. Mindenki szakszerű, prevenciós tanácsadásban részesített Pelle Ildikó védőnő.
Eredményes, de meglehetősen fárasztó napot zártunk. Külön köszönet a szervezésért Sándor Márta tanárnőnek, és azoknak a kollégáknak (Bakk Viktória, Bordás Annamária, Tamaskáné Fekete Erika) akik még a véradással is példát mutattak szülőknek, gyerekeknek egyaránt.

 

Évnyitó

Az első tanítási nap reggelén tartottuk meg a tanév-és projektnyitó ünnepélyünket. Iskolánk ettől a tanévtől kezdve részt vesz a „Köznevelés az iskolában” c. Európai Uniós pályázatban. Így a tanévnyitó ünnepély egyben ünnepélyes projektindító ünnepély is volt. Megtisztelte tanévnyitónkat jelenlétével: Mátésné Pataki Ágnes, a Klik XXII. Tankerületének igazgatója és Kuruczné Domaházi Margit, tanügyigazgatási referens. Sebes Gábor, az Oktatási és Informatikai Bizottság elnöke, képviselő; Fogarasy Attiláné, az intézményfejlesztési projekt mentora; Nagy Gábor, a Magyar Vöröskereszt főigazgató-helyettese. Horváthné Fükő Zsuzsa, az Egyesített Óvodák vezetője; Kovács-Hajdú Albert, református lelkész; László Istvánné, a Nagytétényi Polgári Kör elnöke; Leblanc Győző, operaénekes, iskolánk egykori tanítványa; Szücs József, pedagógus és énekes, fellépő művészünk.
Sebes Gábor Szabolcs Attila polgármester úr üdvözlő szavainak tolmácsolása után Karsay Ferenc oktatásért felelős alpolgármester urat idézte, ismét elmondta az önkormányzat hitvallását: az „iskolák akkor is a mieink, ha nem a mieink”. Ezzel utalt arra, hogy bár nem az önkormányzat a fenntartó, de mindent megtesz az iskolák működési feltételeinek javításáért.
Az ünnepi műsor a 3. osztályosokra épült, az ebben az osztályban tanító Bakk Viktória állította össze és tanította be a gyerekeket, a furulyások pedig Závodszky Zsuzsa nénitől tanulták meg a dalt. A vidám és hangulatos versek, a beszédek és az igazgatói köszöntő elhangzása után az első osztályosok felavatása, az iskola tanulói közé fogadása is megtörtént azzal, hogy igazgató asszony a kicsik ruhájára feltűzte iskolánk jelvényét. A kicsik nagyon örültek az ajándékoknak, melyet az elsős tanító nénik készítettek.
Jó hangulatú, sikeres, szép rendezvény volt. Sok szülő, nagyszülő, régi diákunk is jelen volt, akik az ünnepélyes tanévnyitó után segítettek az alsó tagozatos tanítóknak és kisdiákoknak az iskolai élet beindításában.

 

Fogyatékkal Élők Napja alkalmából rendezett műsor

Évek óta iskolánkat kéri fel az önkormányzat vezetése, hogy a „Fogyatékkal Élők Napja” alkalmából rendezett kerületi ünnepségen iskolánk tanulói adják a műsort. Így történt ez ebben a tanévben is. 2013. december 5-én kora délután a kerület vezetőinek – többek között Szabolcs Attila polgármester, Karsay Ferenc alpolgármester, dr. Patócs Andrea a Humánszolgáltatási iroda vezetője – jelenlétében Zugmann Péter alpolgármester úr ünnepi köszöntője után következett tanulóink műsora. Játékos, vidám jelenetekkel, verssel, prózával, dalokkal készültünk. Az idén is – hagyományosan – a gyerekek megtanultak jelelni már nem egy, hanem több, az alkalomhoz illő dalt. Büszkén mondhatjuk, hogy jól sikerült az előadás, nagy tapsot kaptunk.

            A majd negyven gyerek betanítását, irányítását sok kolléga segítette:

–     Műsorszámok betanítása:

Bordás Annamária, Ferencz Márta, Pospischek Csilla és Závodszky Zsuzsanna.

–         Hangosítás, digitális technika: Kerek Krisztián.

–         Fényképek: Kövesdi Istvánné.

–         Video-felvétel: Kálmán Zsolt.

–         Kíséret, felügyelet biztosítása:

Bőnischné Retter Csilla, Gyurkovics Katalin, Sándor Zsoltné, Sporeth Tiborné.

Köszönet illeti a segítőkészségükért a művelődési ház dolgozóit, különösen Ács István technikust.

Bemutató óra leendő első osztályos szülők számára

2013. november 26-án reggel a 3. osztályban tartott bemutató matematika órát Pospischek Csilla kolléganő. Erre az órára vártuk – a beiskolázási program-sorozat „Sulivár” utáni első állomásaként – a leendő első osztályosok szüleit, a gyerekeket és az érdeklődőket. Cél a Montessori-módszer bemutatása és a kooperatív tanulási technikák megismertetése volt.

Az írásbeli összeadás gyakorlása volt az óra anyaga. Az órát a szokásos csend-körrel kezdték, ahol a szóbeli „fejben” számolást gyakorolták. Majd az írásbeli műveletvégzést gyakorolták közösen. Páros munka következett, ahol a párok ellenőrizték a munkákat, miután játékosan összepárosították az összeadandó számokat. Az óra lezárása előtt egyénileg is gyakoroltak a tanulók, majd az ügyesebbek és gyorsabbak a matekos polcon található fejlesztőjátékokkal játszhattak.

Ismét látszott a tanulókon a megszokott, begyakorolt munkaformák alkalmazása. A nyugodt, kellemes légkör, változatosság, jó hangulat, jól szervezettség, rengeteg ötletes sikerrel elvégzett feladat, sok-sok rendkívül esztétikus szemléltetőeszköz és feladatlap jellemezte az órát.

Az óra végét követő megbeszélésen a kollégák és a megjelent szülők kifejezték köszönetüket és elismerésüket az órákat tartó kollégának.

Suli – vár

2013. november 16-án, szombaton délelőtt került sor a Klauzál Házban a már hagyományosan, évek óta megrendezett Suli-várra. A polgármester úr és helyettese, valamint az oktatásért felelős kerületi vezető megnyitója után, a kerület valamennyi iskolája ekkor bemutatkozik, s az érdeklődő szülők beszélgethetnek az iskola vezetőivel, pedagógusokkal, az iskola diákjaival. S míg a szülők választ kapnak kérdéseikre, addig a gyermekeknek lehetőségük van fejlesztő eszközök, különféle játékok kipróbálására, kézműves foglalkozásra.

 Amíg a diákjaink lelkesen osztogatták az iskolánkat ismertető szórólapokat, kedvesen és ügyesen foglalkoztak a kicsikkel, fújták, hajtogatták a lufi-virágokat, addig a kollégák derekasan állták a sarat, s válaszoltak a szülők érdeklődő kérdéseire, ismertették velük iskolánk szokásait, pedagógiai programját és a beiskolázási terveinket. A jövendő első osztályok vezetőivel is megismerkedhettek a szülők.

Reméljük, hogy az érdeklődők családokat és gyermekeiket viszontláthatjuk a bemutató órákon, óvodás foglalkozásokon ill. majd a beiratkozáskor! Jó hangulatban telt el ez a fárasztó délelőtt.

Könyvtárlátogatás 6.a

2013.  november 12-én 6.a osztályos tanulóink látogatást tettek kerületünk felújított könyvtárában.  A korábbi Zsinagógából kialakított, építészetileg korszerű, modern kulturális intézmény elnyerte a gyerekek tetszését. Sok új kötettel bővült a könyvállomány, melyek között boldogan válogattak, „búvárkodtak” a tanulók. Sokan közülük rendszeres látogatói a könyvtárnak, néhányan a látogatás óta iratkoztak be. Tanulóink fegyelmezett viselkedését megdicsérte a könyvtárvezető Edit néni, aki visszavárja tagokként mindannyiukat.

Kísérők: Sporeth Tiborné, Kövesdi Istvánné, Kerek Krisztián