Évnyitó

Az első tanítási nap reggelén tartottuk meg a tanév-és projektnyitó ünnepélyünket. Iskolánk ettől a tanévtől kezdve részt vesz a „Köznevelés az iskolában” c. Európai Uniós pályázatban. Így a tanévnyitó ünnepély egyben ünnepélyes projektindító ünnepély is volt. Megtisztelte tanévnyitónkat jelenlétével: Mátésné Pataki Ágnes, a Klik XXII. Tankerületének igazgatója és Kuruczné Domaházi Margit, tanügyigazgatási referens. Sebes Gábor, az Oktatási és Informatikai Bizottság elnöke, képviselő; Fogarasy Attiláné, az intézményfejlesztési projekt mentora; Nagy Gábor, a Magyar Vöröskereszt főigazgató-helyettese. Horváthné Fükő Zsuzsa, az Egyesített Óvodák vezetője; Kovács-Hajdú Albert, református lelkész; László Istvánné, a Nagytétényi Polgári Kör elnöke; Leblanc Győző, operaénekes, iskolánk egykori tanítványa; Szücs József, pedagógus és énekes, fellépő művészünk.
Sebes Gábor Szabolcs Attila polgármester úr üdvözlő szavainak tolmácsolása után Karsay Ferenc oktatásért felelős alpolgármester urat idézte, ismét elmondta az önkormányzat hitvallását: az „iskolák akkor is a mieink, ha nem a mieink”. Ezzel utalt arra, hogy bár nem az önkormányzat a fenntartó, de mindent megtesz az iskolák működési feltételeinek javításáért.
Az ünnepi műsor a 3. osztályosokra épült, az ebben az osztályban tanító Bakk Viktória állította össze és tanította be a gyerekeket, a furulyások pedig Závodszky Zsuzsa nénitől tanulták meg a dalt. A vidám és hangulatos versek, a beszédek és az igazgatói köszöntő elhangzása után az első osztályosok felavatása, az iskola tanulói közé fogadása is megtörtént azzal, hogy igazgató asszony a kicsik ruhájára feltűzte iskolánk jelvényét. A kicsik nagyon örültek az ajándékoknak, melyet az elsős tanító nénik készítettek.
Jó hangulatú, sikeres, szép rendezvény volt. Sok szülő, nagyszülő, régi diákunk is jelen volt, akik az ünnepélyes tanévnyitó után segítettek az alsó tagozatos tanítóknak és kisdiákoknak az iskolai élet beindításában.

 

Szellemeskedő vetélkedő 2014.

Idén első alkalommal szervezte meg iskolánk a Szellemeskedő vetélkedőt a 2. 3. és 4. évfolyamosok számára. A feladatok egyszerű, de logikus gondolkodást megkövetelőek voltak. A matematika órán előkerülő feladatoktól eltérő játékos formában mozgatták meg a fiatalok gondolkodását.

Az alsó tagozatból 25 tanuló jelentkezett. Az eredményhirdetésen részt vettek az évfolyamok teljes létszámmal.

Iskolánk büszkeségei lettek:

2. osztály:           I. helyezett: Ábrahám Marcell
                               II. helyezett: Tranacsik Leila
                               III. helyezett: Győrösi Szilvia

3. osztály:           II. helyezett: Chaben Írisz
                               III. helyezett: Kőrösi Marcell

4. osztály:           I. helyezett: Valentin Ádám
                               II. helyezett: Czuri Annamária
                               III. helyezett: Száva Dzsenifer

Az alsó tagozat legügyesebb szellemeskedője Balázs Julianna lett, aki a legtöbb pontot gyűjtötte a verseny során.

Minden résztvevőnek GRATULÁLUNK!

 

 

Fogyatékkal Élők Napja alkalmából rendezett műsor

Évek óta iskolánkat kéri fel az önkormányzat vezetése, hogy a „Fogyatékkal Élők Napja” alkalmából rendezett kerületi ünnepségen iskolánk tanulói adják a műsort. Így történt ez ebben a tanévben is. 2013. december 5-én kora délután a kerület vezetőinek – többek között Szabolcs Attila polgármester, Karsay Ferenc alpolgármester, dr. Patócs Andrea a Humánszolgáltatási iroda vezetője – jelenlétében Zugmann Péter alpolgármester úr ünnepi köszöntője után következett tanulóink műsora. Játékos, vidám jelenetekkel, verssel, prózával, dalokkal készültünk. Az idén is – hagyományosan – a gyerekek megtanultak jelelni már nem egy, hanem több, az alkalomhoz illő dalt. Büszkén mondhatjuk, hogy jól sikerült az előadás, nagy tapsot kaptunk.

            A majd negyven gyerek betanítását, irányítását sok kolléga segítette:

–     Műsorszámok betanítása:

Bordás Annamária, Ferencz Márta, Pospischek Csilla és Závodszky Zsuzsanna.

–         Hangosítás, digitális technika: Kerek Krisztián.

–         Fényképek: Kövesdi Istvánné.

–         Video-felvétel: Kálmán Zsolt.

–         Kíséret, felügyelet biztosítása:

Bőnischné Retter Csilla, Gyurkovics Katalin, Sándor Zsoltné, Sporeth Tiborné.

Köszönet illeti a segítőkészségükért a művelődési ház dolgozóit, különösen Ács István technikust.

Bemutató óra leendő első osztályos szülők számára

2013. november 26-án reggel a 3. osztályban tartott bemutató matematika órát Pospischek Csilla kolléganő. Erre az órára vártuk – a beiskolázási program-sorozat „Sulivár” utáni első állomásaként – a leendő első osztályosok szüleit, a gyerekeket és az érdeklődőket. Cél a Montessori-módszer bemutatása és a kooperatív tanulási technikák megismertetése volt.

Az írásbeli összeadás gyakorlása volt az óra anyaga. Az órát a szokásos csend-körrel kezdték, ahol a szóbeli „fejben” számolást gyakorolták. Majd az írásbeli műveletvégzést gyakorolták közösen. Páros munka következett, ahol a párok ellenőrizték a munkákat, miután játékosan összepárosították az összeadandó számokat. Az óra lezárása előtt egyénileg is gyakoroltak a tanulók, majd az ügyesebbek és gyorsabbak a matekos polcon található fejlesztőjátékokkal játszhattak.

Ismét látszott a tanulókon a megszokott, begyakorolt munkaformák alkalmazása. A nyugodt, kellemes légkör, változatosság, jó hangulat, jól szervezettség, rengeteg ötletes sikerrel elvégzett feladat, sok-sok rendkívül esztétikus szemléltetőeszköz és feladatlap jellemezte az órát.

Az óra végét követő megbeszélésen a kollégák és a megjelent szülők kifejezték köszönetüket és elismerésüket az órákat tartó kollégának.

Suli – vár

2013. november 16-án, szombaton délelőtt került sor a Klauzál Házban a már hagyományosan, évek óta megrendezett Suli-várra. A polgármester úr és helyettese, valamint az oktatásért felelős kerületi vezető megnyitója után, a kerület valamennyi iskolája ekkor bemutatkozik, s az érdeklődő szülők beszélgethetnek az iskola vezetőivel, pedagógusokkal, az iskola diákjaival. S míg a szülők választ kapnak kérdéseikre, addig a gyermekeknek lehetőségük van fejlesztő eszközök, különféle játékok kipróbálására, kézműves foglalkozásra.

 Amíg a diákjaink lelkesen osztogatták az iskolánkat ismertető szórólapokat, kedvesen és ügyesen foglalkoztak a kicsikkel, fújták, hajtogatták a lufi-virágokat, addig a kollégák derekasan állták a sarat, s válaszoltak a szülők érdeklődő kérdéseire, ismertették velük iskolánk szokásait, pedagógiai programját és a beiskolázási terveinket. A jövendő első osztályok vezetőivel is megismerkedhettek a szülők.

Reméljük, hogy az érdeklődők családokat és gyermekeiket viszontláthatjuk a bemutató órákon, óvodás foglalkozásokon ill. majd a beiratkozáskor! Jó hangulatban telt el ez a fárasztó délelőtt.

Könyvtárlátogatás 6.a

2013.  november 12-én 6.a osztályos tanulóink látogatást tettek kerületünk felújított könyvtárában.  A korábbi Zsinagógából kialakított, építészetileg korszerű, modern kulturális intézmény elnyerte a gyerekek tetszését. Sok új kötettel bővült a könyvállomány, melyek között boldogan válogattak, “búvárkodtak” a tanulók. Sokan közülük rendszeres látogatói a könyvtárnak, néhányan a látogatás óta iratkoztak be. Tanulóink fegyelmezett viselkedését megdicsérte a könyvtárvezető Edit néni, aki visszavárja tagokként mindannyiukat.

Kísérők: Sporeth Tiborné, Kövesdi Istvánné, Kerek Krisztián

Október 23. megemlékezés

2013. október 22-én délelőtt – 2 alkalommal, külön az alsós és a felsős tanulóknak – tartottuk meg az 1956-os forradalomra emlékező ünnepélyünket. Ez az ünnepi műsor eltért a hagyományos csak irodalmi színpad-szerű előadástól. A lírai bevezető és a ritmusos, dinamikus befejező ének-zeneszám alatt bejátszott képek, film-részletek nagyon lekötötték a felsős tanulók figyelmét, már a harmadik-negyedikeseket is, s könnyebben érthetővé, szemléletesebbé, ugyanakkor sokkal megdöbbentőbbé, szívhez szólóbbá tették a megemlékezést. A szereplő tanulók szépen megtanulták és előadták verseiket, szövegeiket.

A felsős tanulók nagyon fegyelmezetten, megilletődötten, az ünnep hangulatához illően, komolyan viselkedtek. Megható, tartalmas, szép rendezvény szem-és fültanúi lehettünk.

Köszönet érte a műsort összeállító és betanító kollégáknak!

Októberi bemutató órák

Bakk Viktória és Bordás Annamária kolléganő magyar, Pospischek Csilla és Závodszky Zsuzsanna kolléganő matematika házi bemutató órát tartott a kollégáknak, a szülőknek és az érdeklődőknek főleg a Montessori-módszer és a kooperatív tanulási technikák alkalmazása címmel az osztályokban.

A jól felkészült kollégák megvalósították elképzeléseiket – változatos egyéni, frontális, páros ill. csoportmunka formájában. Látszott a tanulókon a megszokott, begyakorolt munkaformák alkalmazása. A 3. osztályban nyugodt, kellemes légkör, változatosság, jó hangulat, jól szervezettség, rengeteg ötletes sikerrel elvégzett feladat, sok-sok rendkívül esztétikus szemléltetőeszköz és feladatlap jellemezte az órát. A 2. osztályos gyerekek nehezebben viselték a szokatlan körülményeket és  a vendégeket.

Az óra végét követő megbeszélésen a kollégák és a megjelent szülők kifejezték köszönetüket és elismerésüket az órákat tartó kollégáknak.

Futafok 2013

A XXII. kerületi Budafok – Tétény Önkormányzat szervezésében 2013. október 5-én szombaton került sor a már hagyománynak számító FUTAFOK-ra, a kerületi futóversenyre. Az egész napos program keretében nemcsak korcsoportonkénti futás fiúk – lányok számára, hanem görkoris és jelmezes futam, valamint biciklis bemutató is szerepelt a programban. Iskolánk 8.a osztályos tanulója, Czéh Balázs terepkerékpáros versenyző felvezetőként segítette a rendezvényt.

Iskolánk legeredményesebb futói:

  • Czéh Bence 6.a 6. futam 8. helyezés
  • Csízi Benjámin 8.a 8. futam 13. helyezés
  • Turró Gyula 1.b 1. bátor futam 13. helyezés
  • Berkó Dávid 6.a 6. futam 14. helyezés
  • Soós Csaba 7.a 7. futam 14. helyezés
  • Németh Dániel 1.a 1. kísérős futam 18. helyezés

 

Október 6. megemlékezés

Péteken délelőtt – 2 alkalommal, külön az alsós és a felsős tanulóknak – tartottuk meg a nemzeti gyásznap keretében a tizenhárom aradi vértanúra emlékező ünnepélyünket. Az ünnepi műsor annyiban eltért a hagyományos verses emlékezéstől, hogy vetített képekkel, szép zenei aláfestéssel vált gazdagabbá és emlékezetesebbé az előadás. S nem maradhatott el az ünnepi hangulatot fokozó, az emlékezés és a tisztelet mécseseinek, gyertyáinak meggyújtása sem. A szereplő 5. és 6. osztályos tanulókat dicséret illeti fegyelmezett magatartásukért és a szép előadásmódért. Köszönet a műsort összeállító és betanító kollégáknak!

A nagyobb gyerekek nagyon fegyelmezetten, megilletődötten, az ünnep hangulatához illően komolyan viselkedtek. Megható, tartalmas, szép rendezvény szem-és fültanúi lehettünk.